Fill the donation form
Roll No shold including batch code (e.g. 267B)

# Full Name Roll No Amount
1 Saugat Lama 617C NRs.62
2 Rastra Bhushan Khadka 267B NRs.500
3 Prabhat Giri 4133D NRs.100
4 Tulsi Ramtel 675c NRs.250
5 Prateek Srivastav 628c NRs.500
6 Satendra Bahadur Bhatta 642C NRs.642
7 Pawanit Mohpal 630C NRs.2000
8 Tulsi Ramtel 675C NRs.425
9 Paras Ojha 631C NRs.500
10 Akshar Nepal 6144C NRs.500
11 Uttam Sharma 849B NRs.10000
12 Sandesh Paudel 7090D NRs.1000
13 PREM RAJ TIMILSENA 7010D NRs.100
14 TILAK P. DHITAL 7005 NRs.700
15 Birendra Madai 7018 NRs.500
16 Tejaswi 7186D NRs.1200
17 Praju Malla 7108 NRs.500
18 Ujwal Naral 7097D NRs.1000
19 Nayan Pokharel 7077 NRs.1000
20 Aabha khanal 7034 D NRs.500
21 Ishani Hada 740D NRs.500
22 Abishek Lamichhane 8211D NRs.1000
23 Sulav Khanal 8125D NRs.501
24 Sameep Regmi 7119 D NRs.1500
25 Reetu Parajuli 8147 D NRs.1500
26 Khem Raj Shah 8213D NRs.313
27 Aakalpa Aryal 7057D NRs.500
28 Amrit Pandit 8008D NRs.500
29 Bikas Rai 7016D NRs.202
30 Robin Bista 7118 NRs.7118
31 Anukram Lamsal 7143D NRs.200
32 Sujan Tamang 7120 NRs.500
33 Diwas dahal 7128D NRs.500
34 Aviruchi Giri 019 C NRs.10000
35 Nisheeth Basnet 5130C NRs.500
36 Samartha Ratna Tuladhar 592C NRs.2000
37 Shirish Singh 521C NRs.2000
38 Arakshan Rijal 7062 D NRs.1000
39 Anjib Shakya 479B NRs.2000
40 Sudeep Kandel 896C NRs.5000
41 Subodh Sthapit 5135C NRs.2000
42 Avash Pandit 816C NRs.5000
43 6000D 6000D NRs.25000
44 6000D 6000D NRs.25000
45 6000D 6000D NRs.5400
Total: NRs.121713